Ngày 22/01/2018 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty TNHH MTV Maizota, dưới sự thống nhất cao từ phía ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đã công bố slogan nội bộ với tiêu đề: “Đoàn kết tạo sức mạnh, nỗ lực sẽ thành công”, bên cạnh Slogan đối ngoại xuyên suốt ngay từ ngày đầu thành lập “Chuyên gia lọc không khí”.

Slogan nội bộ được xây dựng dựa trên những nguyên tắc cốt lõi, những giá trị bền chặt và tinh thần tập thể chung, đáp ứng các tiêu chí không chỉ về ngôn ngữ mà còn thể hiện được tinh thần và phương hướng hành động, phát triển của tập thể nhân viên trong công ty Maizota.

Có thể nói đây là bước đi đúng hướng và tầm nhìn dài hạn xuất phát từ Ban lãnh đạo công ty, nhận thấy mức độ cần thiết của một khẩu hiệu chung cho toàn thể cán bộ nhân viên để lấy đó làm động lực, mục tiêu và cùng nhìn về một hướng vì sự phát triển, thịnh vượng chung của tập thể. Slogan có được sự nhất trí, đồng thuận cao đối với tập thể nhân viên khi trải qua sự bầu chọn, đánh giá gần như tuyệt đối.

Đoàn kết chính là sức mạnh, ý nghĩa của tinh thần này có lẽ không cần phải bàn cãi, tuy nhiên đối với Maizota chúng tôi – cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo công ty luôn có sự tương trợ lẫn nhau trong công việc, tất cả cùng nỗ lực, phấn đấu và cống hiến vì mục tiêu phát triển, thịnh vượng chung.

Bắt đầu từ đây “Đoàn kết tạo sức mạnh, nỗ lực sẽ thành công” sẽ đồng hành cùng với Maizota và cán bộ nhân viên công ty trên suốt các hành trình phát triển. Slogan có hiệu lực ngay sau khi công bố.