Cách thức bảo vệ bản thân

Người dân Hà Nội hít thở không khí sạch chỉ 38 ngày trong năm 2017

Chất lượng không khí tại Hà Nội còn kém hơn thủ đô Jakarta (Indonesia). “Số ngày có chất lượng không khí tốt chỉ nhiều hơn một tháng một chút” theo ông Lars Blume, cố vấn kỹ thuật của GreenID tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết. Có thể nói mức độ ô […]

Chi tiết